LİDER GELİŞİM PROGRAMI AÇIK RIZA ONAY METNİ

Kişilerin Kişisel Verileri Hakkında KVKK Aydınlatma Metninde açık rızaya istinaden işleneceği açıkça belirtilen kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, işbu metinde yer alan hukuki sebep ve amaçlar doğrultusunda işlenmesine, fotoğraf alınmasına ve ad-soyad belirtilerek tanıtım görseli hazırlanmasına, Lider Gelişim Programına ait web sitesinden ve sosyal paylaşım sitelerinden (Linkedin, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify, Tiktok vs.) yayınlanmasına izin verilmesine, İlker Canbulut web sitesinden yayınlanmasına, Linkedin, YouTube, İnstagram, Spotify, vb. bulut sistemlerde depolanmasına, süresiz yayınlanmasına, bu yazılımlara ait veri merkezlerinin yurt dışında olması durumunda, yurt içinde ve yurt dışında veri aktarımına onay verdiğimi beyan ediyor, özgür irademle açık rıza veriyorum.

Makale, yazı, görüş, yorum, röportaj, podcast, video, webinar, uzaktan eğitim, eğitim, araştırma, biyometrik ve kişisel veriler vb. sözlü, yazılı ve görsel bilgilerin paylaşılması konusunda bilgilendirildim.

Okudum, anladım. Onay veriyorum.